polska wersja english version home e-mail kontakt
Kim jesteśmy?
Członkowie Związku
Dokumenty
Komisje Związku
Przedsięwzięcia i projekty
Co? Kiedy? Gdzie?
Partnerzy Związku
Użyteczne kontakty
Publikacje
Dla Mediów
Zamówienia
Baza samorzadowców
XXV restytucji ST
Zgłoszenia udziału
Analizy Samorządowe
Galeria
Województwo Śląskie
Biuro Regionalne woj. śląskiego w Brukseli
SEKAP
Polska
Wirtualny Kraj
Europa
PARTNERZY
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
SGiP Wielkopolski
Fundacja RDL
TUP Katowice
GAPP
Instytut Rozwoju Miast
Portal Samorządowy
Klaster 3x20
IGN
Serwis PAP
PPPortal
e-Administracja
eGOV
Forum PPP
CPR Inwestor
25 lat działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 
Z przyjemnością informujemy, iż w 2016 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów obchodził 25-lecie swojego istnienia.   ...więcej
Forum Samorządowe, 16 marca br., Warszawa
 
Śląski Związek Gmin i Powiatów, w imieniu krajowych i regionalnych organizacji samorządowych, zaprasza samorządowców z obszaru województwa śląskiego do udziału w Forum Samorządowym, które odbędzie się 16 marca br. w Warszawie (Hotel Sangate - dawniej Gromada-Lotnisko, ul. 17 stycznia 32).   ...więcej
Nabór na stanowisko eksperta w Grupie Funkcjonalności Systemu i Informatyki w ramach projektu System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP
 
W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informujemy, że poszukujemy eksperta na stanowisko „Ekspert w Grupie Funkcjonalności Systemu i Informatyki”.  ...więcej
Spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z firmą TAURON Dystrybucja w dn. 5 kwietnia 2017 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. organizuje w dn. 5 kwietnia br. (środa) spotkanie ws. współpracy przedstawicieli jst z ww. przedsiębiorstwem energetycznym.   ...więcej
IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI
 
Uprzejmie informujemy, iż w dn. 15 – 16 marca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI w Toruniu odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.   ...więcej
Seminarium "Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast" - 20 marca 2017 r.
 
Uprzejmie zapraszamy na seminarium pn. Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, w trakcie którego zostaną zaprezentowane rezultaty pilotażu, szczegółowy przebieg realizacji metody, a także propozycja włączenia się szerszej grupy miast województwa śląskiego w tegoroczną edycję przedsięwzięcia "Mikroplanowanie miejskie". Seminarium odbędzie się w dn. 20 marca br. (poniedziałek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (sala 401), rozpoczęcie o godzinie 11.00.   ...więcej
Spotkanie dot. komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS oraz formuły grantowej w ramach 4 Osi Priorytetowej
 
Serdecznie Państwa zapraszamy na spotkanie poświęcone komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS oraz możliwości wykorzystania formuły grantowej do realizacji projektów w Działaniach 4.1 oraz 4.3, które odbędzie się w dn. 14 marca 2017 r. na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18, sala 401, IV p.), rozpoczęcie o godz. 11.00.  ...więcej
Spotkanie dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa Cyfryzacji, 24 marca br., Katowice
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa Cyfryzacji w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W spotkaniu wezmą udział p. Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz p. Dominik Kopera, Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji MC. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca br. (piątek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, IV piętro, sala 401).  ...więcej
Wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi w dn. 22 - 23 marca 2017 r.
 
Uprzejmie informujemy, iż Śląski Związek Gmin i Powiatów wzorem lat ubiegłych organizuje w dn. 22 – 23 marca br. (środa - czwartek) 2-dniowe wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi.  ...więcej
Debata samorządowa w Sejmie RP
 
W dn. 2 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się debata samorządowa organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS).  ...więcej
Pokazano 0 - 10 z 684
Następne >>

Bezpieczeństwo publiczne
Nowa Polityka Spójności na lata 2014 - 2020
Oświata
Ochrona zdrowia
Gospodarka Odpadami
Instrumenty UE dla gmin i powiatów
Społeczeństwo informacyjne
Planowanie przestrzenne
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
Polityka miejska
Mieszkalnictwo
Rozwój obszarów wiejskich
Ochrona środowiska
Energia
Ustrój i finanse samorządu
Innowacyjna Gospodarka
Oświetlenie w gminach
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Dyrektywa INSPIRE
Bezpieczna Gmina
Inne ważne tematy
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Zamówienia publiczne
Grand Prix 2014
Akademia GIS
Benchmarking
Odnowa wsi
Urbact II w województwie ślaskim
Projekty rewitalizacji
Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT
Segreguj odpowiedzialnie
Kurs rewitalizacji
Spichlerz Górnego Śląska
SKUP
ARCHIWUM PROJEKTÓW:
XX Rocznica restytucji samorządu terytorialnego w Polsce
Rowerem po Śląsku
Netsfield
Konferencja nt. polityki miejskiej
Festiwal Kreatywności
Dobre praktyki
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
venagraphics Szulc-Efekt sp. z o.o.